mezh2.jpg
ropazu_novada_logo_izstrade.jpg
Screen Shot 2016-06-29 at 12.49.29.png
mezh2.jpg

Ropažu Novada vizuālā identitāte.


SCROLL DOWN

Ropažu Novada vizuālā identitāte.


Stratēģija un ideja.

Ropažu novadam, līdz šim nebija izstrādāta vizuālā identitāte. Protams, novadam ir oficiālais ģērbonis, bet tas īsti nepilda vizuālās identitātes funkcijas. Ikreiz, kad pašvaldības iestādēm bija nepieciešamība pēc kāda vizuāla materiāla, piemēram, informatīva plakāta, norādēm pilsētā, prezentācijas fona utt, vajadzēja izlīdzēties ar to kas bija. Un te radās problēma – tapušie materiāli nebija vienotā stilā, kas ilgtermiņā rada zīmola tēla sadrumstalotību un neveido ilglaicīgas attiecības ar novada iedzīvotājiem un viesiem.

Sākumā veicām nopietnu izpēti – iedziļinājāmies novada vēsturē un pamatvērtībās, izpratām problēmas, veicām iedzīvotāju un atbildīgo amatpersonu anketēšanu un kopīgi ar tiem nospraudām mērķus.

Šajā procesā izkristalizējās šāds uzdevums: Izveidot jaunu, lakonisku, mūsdienīgu bet ilglaicīgu zīmolu ar kuru laika gaitā gribētu asociēties Ropažu novada iedzīvotāji. Liekot uzsvaru uz Ropažu novada unikālajām īpašībām: kontrastiem, dabas bagātībām un spēcīgu vēsturi.

Tad nu ķērāmies pie darba – sākām ģenerēt idejas. Mūsu radošie prāti strādāja dienu un nakti līdz beidzot nonācām pie salīdzinoši vienkāršas atziņas – ģērboņa forma nedaudz atgādina kabatiņu. 

 

 

Sākumā tas nešķita nekas svarīgs, bet analizējot iedzīvotāju anketas, sapratām, ka kabatiņai un Ropažu novadam ir daudz līdzību. Piemēram, novada iedzīvotāji uzsvēra, ka viņi šeit jūtās droši, cilvēki te ir sirsnīgāki, kā lielajās pilsētās, te viss ir zināms un novadu "pārzina kā savu kabatu". Mums ļoti šī ideja iepatikās un sākām to apspēlēt tālāk. Sapratām, ka kabatiņā var salikt Ropažu novadam raksturīgās lietas – Dabas bagātibās (Lielo Juglu, Kangaru kalnus), bagātīgo vēsturi (Ropažu pilsdrupas) un spožo nākotni (uzlecošu sauli).

ropazu_novada_logo_izstrade.jpg

Logotipa izstrāde.


Logotipa izstrāde.


Kad bijām sapratuši, ka kabatiņa lieliski atbilst mūsu nospraustajam mērķim, sākām strādāt pie stila un izpildījuma. Respektējot novada vēsturi, nolēmām palikt pie Ropažu novada raksturīgās zaļās krāsas. 

Novadā ir nospraustas 5 prioritārās nozares, kurām dome pastiprināti pievērš uzmanību – tūrisms, izglītība, uzņēmējdarbība, sports un kultūra. Te nu atkal mums talkā nāk kabatiņa - kabatiņas saturu var mainīt. Ikreiz kad runājam par sportu, tūrismu vai izglītību lietojam kabatiņu kurā ir ar šo nozari saistītās lietas. 

Screen Shot 2016-06-29 at 12.49.29.png

Vizuālās identitātes attīstība.


Vizuālās identitātes attīstība.


Protams, zīmola identitāte nebeidzās ar tikai ar logo. Tas ir pamats, uz kura būvēt pārējo vizuālo valodu. Tāpēc šobrīd aktīvi strādājam pie pārējiem materiāliem. Te var aplūkot dažas vizualizācijas, kas ieskicē kā Ropažu novads izskatīsies pēc īsa brītiņa.